logo-aeneas-banner-03

Jaaroverzicht MC

Geplaatst op 08-01-2021  -  Categorie: test  -  Auteur: Comcom


Jaaroverzicht MC

“Geen klus is ons te klein” Wim Demarteau

De materiaalcommissie bestaat uit Toos Jacobs, Marion Breugelmans, Hein van der Bruggen, Michiel Cornel, Gerard Kusters, Theo van der Nagel, Math Widdershoven, Jan de Kroon, Patrick Raemaekers en Paul van Zeventer.  Met dit stuk willen ze graag terugblikken op 2020 en vooruit kijken naar 2021.

matcom1Vlot
Het 3
e vlot wordt gerenoveerd. De planken en steunbalken waren door weer, wind en water aangetast en niet meer veilig en moeten vervangen worden. De vraag was of de fundering nog wel gebruikt kon worden. Patrick Raemaekers heeft zijn duikpak aangetrokken en heeft geconstateerd dat het hardhouten frame in goede toestand was. Diverse mogelijke oplossingen zijn de revue gepasseerd en op een aantal criteria beoordeeld, zoals duurzaamheid, hoogte t.o.v. het wateroppervlak, stabiliteit, gebruiksgemak, reiniging en prijs. Er komt nu een aluminium steunconstructie met daarop kunststof panelen, zoals vlot 1 en 2. Rondom, d.w.z. aan drie zijden, wordt een rubberen stootrand bevestigd.

Licht

De materiaalcommissie is deze tijd bezig de tl-armaturen in de loodsen te voorzien van  ledlampen. Daartoe dienen deze armaturen eerst te worden omgeschakeld. De huidige tl-buizen hebben een mindere lichtopbrengst bij daling van de temperatuur in de loods. Bovendien verbruiken de nieuwe lampen minder stroom. Er komen bewegingsschakelaars zodat het licht in de loodsen aangaat zodra je met een boot de loods inloopt. In het gangetje bij de kleedkamers, bovenaan de trap, is reeds een bewegingsschakelaar aangebracht. Deze is zodanig gericht dat de lamp ook gaat branden als je de deur beneden in de loods opent en de trap betreedt.

Riemen

Zodra de Covid19 richtlijnen het toelaten zullen alle riemen (296 stuks) onder handen worden genomen; ter verfraaiing en onderhoud. Alle riemen worden gecontroleerd op slijtage en afstelling. Zo nodig zullen onderdelen worden vervangen. Tevens worden de bladen opnieuw geverfd, onderste helft blauw en bovenste helft wit. Op het witte vlak wordt een rode lelie geplakt (de combinatie van blauw vlak, wit vlak met daarop de lelie geeft de Roermondse vlag weer). Een select groepje (4 dames en 3 heren) is bereid gevonden om dit omvangrijke project voor haar rekening te nemen. Over het hoe en waarom van een juiste afstelling van de riemen wordt een aparte instructie- en oefenbijeenkomst georganiseerd, onder supervisie van Gerard Kusters. De materiaalcommissie zorgt vanzelfsprekend voor het benodigde materiaal.

Poorten

matcom2Nu de drie loodspoorten zijn voorzien van een elektromotor en we gebruikmaken van een afstandsvoorziening, zal de volgende stap in het gebruiksgemak zijn het aanbrengen van afzonderlijke contactschakelaars. Dit maakt het mogelijk om met je sleutel niet alleen de deur van het clubhuis, het slot van de slagboom, maar ook de loodspoorten te openen. Aan de binnenzijde van de loods komt een drukknop, zodat zo nodig van binnenuit de poort elektrisch kan worden geopend. Indien de stroom uitvalt en men zich in de loods bevindt terwijl de poort is gesloten, kan men de vergrendeling opheffen m.b.v. de ring die zich boven aan de poort bevindt.   

Veiligheid

Om een onbelemmerde vluchtweg vanaf de nooduitgangen mogelijk te maken, is al het struikgewas achter het clubgebouw onlangs verwijderd. Paul van Zeventer en Hub van Thoor hadden dit binnen een paar uurtjes geklaard.

Groene klussen

matcom3Afgelopen jaar waren een aantal paaltjes aan vervanging toe. Op de afbeelding wordt onder opperste concentratie door Paul en Hein een paaltje de grond in geramd. Ook zijn verzakte stoeptegels weer netjes neergelegd. In de tweede helft van januari 2021 zal Marcus Smith bomen bijsnoeien. Een viertal leden zullen hem daarbij helpen het snoeiafval te versnipperen met behulp van  een hakselaar. Hub van Thoor (die zorgt voor de beplanting op ons terrein) heeft dinsdag 17 november geïnventariseerd welke bomen het betreft.

Vragen, opmerkingen of interesse?

De materiaalcommissie is gewoonlijk aanwezig op dinsdagmorgen ( 9.00 – 11.30 uur) en woensdagavond ( 19.00 – 21.00 uur). Het e-mailadres is: saeneavr.eictam.[antispam].@gmail.com. Iedereen is vanzelfsprekend  welkom. Op de deur van de werkplaats hangt een lijst met telefoonnummers waaronder commissieleden te bereiken zijn.