U bent hier: Home › Kikarow

Kikarow

Donatiestand: 

In de nieuwsbrief van november konden jullie lezen dat het totale KIKAROW-traject door Nederland 14 roei-etappes omvat, waarvan er vier etappes voor RV Aeneas relevant zijn: 

1.     De etappe van Eindhoven naar Roermond. Aankomst Roermond zondag 12 mei. 

Deze etappe wordt, in samenwerking met onze Toercommissie en de KNRB, gekoppeld aan onze 7-sluizentocht. 
Dit programma wordt nu nader met de Toercommissie en de roeivereniging van Eindhoven uitgewerkt. 

2.     De etappe van Roermond naar Maastricht (vertrek vanuit Roermond zaterdag 18 mei). 

3.     De etappe van Maastricht naar Venlo (zondag 19 mei). 

4.     Afsluiting in Utrecht (zondag 14 juli).   

De stand van zaken van de werkgroep KIKAROW luidt als volgt. De activiteiten van de werkgroep zijn ondergebracht in 3 onderdelen:

1.     Huisvesting en verzorging.

Dit onderdeel wordt in maart 2019 opgepakt;

2.     Ophalen donaties en sponsoring KIKAROW.

Op dit moment ligt de focus van de werkgroep op het bedenken van in- en externe sponsoracties.

Wij voeren nu oriënterende gesprekken met Aeneasleden, de gemeente en de roeiverenigingen van Eindhoven, Weert, Maastricht en Venlo;

3.     Promotie RV Aeneas 
           
Dit onderdeel is een continue aandachtspunt en vloeit voort uit de acties die we ondernemen. 

Tijdens de genoemde etappes is het mogelijk mee te roeien met onze eigen Aeneasboten. 
Wil je mee-roeien? Er hangt vanaf medio januari een inschrijflijst in ons clubhuis.  

De kerstlunch van de vrijdag roeigroep, 14 december jl., heeft € 23,00 voor KIKAROW opgebracht 
(tijdens de lunch stond een KIKAROW kistje met gleuf (spaarpot) op de bar.
Daarin konden de aanwezige leden doneren).

 

Het is bedoeling deze KIKAROW kist op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag op de bar te zetten voor het geval jullie willen doneren. 
Deze doos wordt wekelijks geleegd en de inhoud wordt gestort op de rekening van Aeneas onder vermelding van KIKAROW.

 

Mochten jullie zelf rechtstreeks willen doneren,

stort dan je donatie op het rekeningnummer van Aeneas onder vermelding van KIKAROW: bankrekening NL47RABO0131224107.   

 

Gezien de omvang van de werkzaamheden is de werkgroep op zoek naar uitbreiding.

Wil je meedenken en meehelpen, meldt je dan aan via kikarow@rvaeneas.nl 

Ook zoeken wij vrijwilligers die hand-en-spandiensten willen verrichten.

Je kunt je hiervoor aanmelden via een intekenlijst die vanaf medio januari in ons clubhuis hangt. 


Ogenblik a.u.b. ...