Nieuwsberichten

7-sluizentocht geannuleerd 

Datum: 11 mei 2022  -  Categorie: Evenementen  -  Auteur: toercommissie
7-sluizentocht geannuleerd  Helaas heeft de toercommissie van RV Aeneas moeten besluiten de 7-sluizentocht te annuleren in verband met  het geringe aantal opgaven.  We willen iedereen die mee heeft gedacht of zijn/haar hulp heeft aangeboden hiervoor bedanken! Lees meer

Water Sjportiefestasie 2022

Datum: 03 mei 2022  -  Categorie: Breaking news
Aeneas doet mee aan de Water Sjportiefestasie op zondag 5 juni. Wil je ook mee doen aan een clinic, meld je dan aan bij de Organisatie Lees meer

uitnodiging ALV 12-05-2022

Datum: 29 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
28 april 2022  Aan de leden van Roervereniging Aeneas, Het bestuur nodigt je uit tot het bijwonen van een ALV, tevens jaarvergadering, op donderdag 12 mei 2022, van 20.00 tot 22.00 uur in het clubhuis. In de bijlage vind je: De agenda Het verslag van de ALV van 5 november 2021 Het verslag van de extra ALV van 29 november 2021 Het financieel jaarverslag over het boekjaar 2021-2022 De begroting voor het boekjaar 2022-2023 De bijlagen zijn hier te downloaden Indien je, na het doorn... Lees meer

examen datum verschoven

Datum: 23 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten
Door een dubbel geplande vereeniging activiteit heeft de examencommissie de geplande examendatum op 21 mei moeten verschuiven naar 28 mei. Mogelijk biedt dit nieuwe kansen voor voor potentiële examen kandidaten. Voor de reeds ingeschreven deelnemers heeft dit geen gevolgen of er is een maatwerkoplossing gevonden. Lees meer

De Kielzog is terug!!!!

Datum: 09 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Leden Aeneas
De Kielzog is terug!!!! Download hier de digitale versie en de bijlage  Kielzog nr1 2022  Bijlage kielzog 2022 lockdown Lees meer

Roeien in de Hambeek

Datum: 06 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Het bestuur heeft gemerkt dat er veel vragen zijn over het roeien in de Hambeek. Dat daarin alleen geroeid mag worden als een C2x+. De oorzaak daarvan is dat we geconstateerd hebben dat de voetstuur van de Hambeek niet deugt, zelfs onveilig is. Daarom zullen we die vervangen door eenzelfde voetstuur als in de Margot Wong. Totdat dit gebeurd is wordt se Hambeek alleen geroeid als een C2x+ Lees meer

ALV Mei 2022

Datum: 04 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
Om alvast in de agenda te noteren: de volgende ALV, tevens jaarvergadering, zal plaatsvinden op donderdag 12 mei a.s. in het clubhuis. Leden zullen uiterlijk op 28 april definitieve agenda, jaarstukken en andere bijlagen ontvangen via mail. Lees meer

Naleving regels

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
We hebben binnen onze club een aantal regels afgesproken die zijn vastgelegd in Statuten, Huishoudelijk Reglement, Boten- en Loodsreglement etc. Deze regels zijn er voor de veiligheid van onze leden en van ons materiaal. Toch constateren we de laatste tijd een groeiend aantal leden die deze regels aan de laars lapt. We hebben het hier over overtredingen als:  Het roeien of sturen in boten waarvoor men niet het daarvoor geldende niveau heeft. Het menen de bevoegdheid te hebben om andere le... Lees meer

Klussendag 9 april

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
Op 9 april is het weer zover. We gaan weer met zijn alle onze schouder zetten onder allemaal verschillende klussen. Er kan worden gepoetst, geschilderd, boten ontkalkt en in de tuin worden gewerkt. De lijst met klussen is zoals gewoonlijk weer langer dan we aankunnen op een klussendag maar anders hebben we de volgende klussendag niets meer te doen.  Om half 9 kun je al beginnen met klussen. Voor degene die het echter echt niet kunnen laten kan er tot 10 uur worden geroeid. Daarna stellen we ... Lees meer

Bar gaat volledig digitaal

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
De barkaarten zijn bijna op. We zullen deze blijven gebruiken en blijven uitgeven tot deze helemaal op zijn. De laatste volle barkaart zullen we als museumstuk inlijsten. Daarna gaan we echter volledig digitaal. We hebben tegenwoordig een pinapparaat en dat willen we ten volle gaan benutten. Dit scheelt de vereniging een stuk administratie en omdat we dan ook geen contant geld meer hebben is het ook een stuk veiliger. We kunnen echter geen bedragen onder €1 pinnen. Daarom zullen we de prijs v... Lees meer

Afschrijven boten

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur
We constateren regelmatig dat boten niet worden afgeschreven en nog vaker dat boten wel worden afgeschreven maar niet in het afschrijfsysteem worden “meegenomen”. We dringen er bij iedereen op aan dit wel te doen. Naast het feit dat het heel vervelend is voor leden die een boot wel afschrijven maar vervolgens moeten constateren dat deze door iemand anders is meegenomen, het dit ook van belang voor de veiligheid. Als boten niet worden afgeschreven kunnen we in geval van calamiteiten niet zien ... Lees meer

Botenwagen

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Om te voorkomen dat de botenwagen niet beschikbaar is als we deze nodig hebben voor wedstrijden, toertochten of anderszins zal het gebruik van de botenwagen worden gecoördineerd door de Commissaris roeien en de Voorzitter. Alleen zij kunnen de botenwagen reserveren. Lees meer

Achtergelaten kleding

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Het is je misschien al opgevallen dat de kapstok bij de deur van de kantine leeg is. De inhoud is in de vuilnisbak verdwenen die er nu onder staat. Je hebt nu nog de kans om je eigendommen hieruit te halen. Er zitten een paar kledingstukken tussen van dure merken. We hebben een paar foto’s op de website gezet. Er staat ook een zak mede achtergelaten kleding in de herenkleedkamer en bij de trap achterin het clubhuis. Vreemd genoeg hebben we in de dameskleedkamer niets aangetroffen! De zakken z... Lees meer

Leren sturen in een acht

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Heb je sturen C en wil je leren sturen in een acht dan is dit je kans. We gaan tijdens de beginners instructie les geven in een acht aan beginners. Naast deze beginners zitten er twee ervaren roeiers in de acht en wordt de acht begeleid vanuit de coachboot. We willen dit gaan combineren met stuurinstructie in de acht voor maximaal 2 leden. Heb je interesse, meld dit dan bij de voorzitter. Lees meer

Kunstgras

Datum: 02 april 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
We hebben bij hockeyclub Concordia een aantal stukken kunstgras kunnen bemachtigen die binnenkort op onze vlotten bevestigd zullen worden. Dit vooral ter bescherming van onze bladen. Lees meer

Zomertijd

Datum: 27 maart 2022  -  Categorie: Safety
De zomertijd is weer in gegaan en het water in de Maas is warmer dan 10°CDat betekent dat we weer overal mogen roeien en de vaarregels tav de winterperiode zijn komen te vervallen. Dit alles onder het motto Roei veilig en gebruik je gezonde verstand! Lees meer

Data Actie Schone Maas 2022

Datum: 06 maart 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Janne Opmeer
Help mee voor schoner roeiwater en spekken verenigingskas! Eerder deed ik een oproep voor extra locatiecoördinatoren voor de jaarlijkse opschoonactie langs de Maas. Dit leverde geen extra menskracht op, dus gaan we vol enthousiasme aan de slag met het team van vier ervaren locatiecoördinatoren om samen met zo veel mogelijk leden deze actie wederom tot een succes te maken. Beoogd resultaat: schonere roeiomgeving, voorkomen dierenleed, spekken verenigingskas. Per op te schonen locatie ontvan... Lees meer

Corona maatregelen opgeheven

Datum: 27 februari 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Alle Corona maatregelen die een beperking opleveren voor de roeisport zijn opgeheven. Het laatst Corona protocol komt hiermee te vervallen. Alle algemene landelijke maatregelen die van kracht zijn blijven uiteraard ook bij ons van toepassing. Lees meer

Contributieverhoging

Datum: 27 februari 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Paul Rutten
In de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2021 is voor de tweede keer geen contributieverhoging vastgesteld. De vergadering ging ermee akkoord dat in 2022 de indexatie van die twee jaren in een keer zou worden toegepast. Vervolgens zou in 2023 in een keer de indexatie van 2021 en 2022 worden toegepast. Dat houdt in dat de percentages van 2020 (zijnde 2,2%) en 2021 (zijnde 1,8%) worden toegevoegd. Derhalve bedraagt de contributie voor het hele Verenigingsjaar 2022 € 306,80. De Penningmeester Lees meer

Stuurinstructie Sturen A

Datum: 26 februari 2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur
Door de Corona is het lastig gebleken om in het najaar stuurinstructie te geven. Onze instructeurs gaan echter dit voorjaar weer vol aan de bak bij de beginners instructie. We hebben dus momenteel niet de capaciteit om ook nog stuurinstructie te geven. We willen daarom een ieder die nog sturen A of sturen B wil gaan halen dit met de eigen roeigroep te regelen. Met een ervaren stuurman of vrouw op boeg kun je goed leren sturen. De ervaren stuurman of vrouw op boeg is op dat moment verantwoorde... Lees meer