logo-aeneas-banner-03

Aeneas is een actieve vereniging. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet van onze leden. Daarom willen we dat ieder lid een bijdrage levert aan activiteiten binnen de vereniging. Je kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:

 • Als bestuurslid

Als bestuurslid vertegenwoordig je de vereniging en bepaal je mede de koers en het beleid van onze vereniging. Bestuursleden worden – in lijn met de statuten – voor drie jaar gekozen. 

 •  Als lid van een commissie

Binnen Aeneas zijn de volgende commissies actief: 

  • Communicatie-commissie

  • Materiaal-commissie

  • Instructie-commissie

  • Wedstrijd-commissie

  • Proeven-commissie 

  • Jeugd-commissie

  • Toer-commissie

  • VAC-commissie (o.a. bar, catering, feesten, clinics)

  • Redactie clubblad  Kielzog

  • Website-commissie

  • Veiligheids commissie

 

 • Instructeur / coach: we zijn altijd op zoek naar leden die hun kennis en ervaring willen delen om andere leden vooruit te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de beginners-instructie, maar ook voor gevorderden.

 • De Toercommissie plant steeds per jaar de toertochten die dat jaar georganiseerd zullen worden.
  Leden van de commissie nemen ook de uitvoering van zo’n tocht ter hand

 • De communicatie-commissie schrijft maandelijks de nieuwsbrieven, brengt een aantal keren per jaar het clubblad uit en verzorgd het nieuws en content in samenwwerking met de website commissie voor de website.

 • De Materiaalcommissie verricht al het onderhoud aan de boten. Vanuit deze commissie vindt ook het onderhoud van de haven, het groen, het verenigingsgebouw en de botenloods plaats.

 •  Vrijwilliger tijdens activiteiten: er zijn taken genoeg gedurende het jaar, bijvoorbeeld het (af en toe) draaien van bardiensten, meehelpen tijdens activiteiten zoals toertochten, bijeenkomsten. Daarnaast worden leden gevraagd om mee te klussen tijdens de klussendagen. Ook kun je denken aan allerlei acties rondom het transport van boten en benadering van sponsors. Ook zijn regelmatig mensen nodig om als stuurman plaats te nemen in de boten 

Meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.