logo-aeneas-banner-03

Nieuwsbrief Maart 2019

Geplaatst op 21-03-2019  -  Categorie: Nieuwsbrieven  -  Auteur: Annelies

Nieuwsbrief  3 - 2019

 

ComCom

Nog steeds bereiken ons berichten dat leden de Nieuwsbrieven te lang vinden. ComCom heeft daarom besloten om (wanneer er teveel kopij is) twee Nieuwsbrieven per maand naar de leden te sturen. Jullie ontvangen in dat geval één Nieuwsbrief met nieuws van het bestuur en één Nieuwsbrief  “leden informeren leden”. Bijlagen staan voortaan via een link in de Nieuwsbrief op de website.  

Correctie Nieuwsbrief februari Installatie penningmeester: Hans Effting is met algemene stemmen i.p.v. meerderheid van stemmen gekozen als penningmeester RV Aeneas. Roermondse sportweek vindt plaats op zaterdag 13 april i.p.v. 27 april.

 

Instructieperiode De komende maandagavonden zijn met name de C-boten gereserveerd voor de instructie. Voor de komende instructieperiode is de instructiecommissie op zoek naar mensen die video-opnames willen maken op de maandagavond tussen 19.00 en 20.15 uur  (15 april en 6 en 20 mei).

 

Tijdens de Klussendag op zaterdag 6 april aanstaande geldt tot 15.00 uur een roeiverbod, uitgezonderd de instructie van nieuwe leden. Deze gaat gewoon door.

 

Bezoekers/ andere roeigroepen, die gebruik willen maken van onze accommodatie en/of onze boten, graag opgeven bij coördinator Jan de Kroon. Jan verzamelt de informatie en geeft het door aan ComCom i.v.m. de jaaragenda.

 

Contributie 2019 Eind april ontvangen jullie per @mail de factuur voor het lidmaatschap over 2019. De automatische incasso volgt eveneens eind April. Het verschuldigde contributiebedrag wordt dan van de bankrekeningen afgeschreven.

 

Roeimaatjes en handjes gezocht voor de volgende evenementen (zie Nieuwsbrief februari en website):

Roermondse sportweek, Pubquiz, 7 sluizentocht, Heel Aeneas bakt, gesponsord mee-roeien voor KIKAROW, De ElfstedenRoeiMarathon 2019 (ERM) Aeneas Bootrace. Geef je op via de vele inschrijflijsten in het clubhuis of de website.

 

In de loop van de tijd heeft het bestuur een lijst van middelgrote klussen verzameld die te  groot zijn voor één klus dag en naast het reguliere onderhoud niet door de materiaalcommissie uitgevoerd kunnen worden (denk aan plaatsen boeien Donckernack, schuren/lakken kantinevloer, plaatsen verharding naar het water voor coachboot, fietsenstalling bouwen, vervangen werkplaatsdeur, paneel in loods bouwen voor alle veiligheidsmiddelen. Voor de meeste klussen is budget beschikbaar om er iets moois van te maken. Als je met enkele roeimaten een team vormt en je wilt inzetten voor deze klussen, meld je dan aan bij Jan de Kroon ajork.[antispam].@planet.nl of bij Guido siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl

 

Jaaragenda 2019 met belangrijke clubevenementen Deze hangt in het clubhuis en staat op de website http://www.rvaeneas.nl/

 

Prijsvraag ComCom is op zoek naar foto’s  die gebruikt kunnen worden voor publicaties. Wij zoeken actiefoto’s waar roeiers onherkenbaar op staan. De foto’s worden eigendom van ComCom. De beste foto ontvangt als dank een kleine attentie.