logo-aeneas-banner-03

Van de bestuurstafel

Geplaatst op 30-09-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Ien de Haes

Beste leden,

Om jullie op de hoogte houden geven we weer kort, puntsgewijs de belangrijkste punten uit onze vergadering! 

1. Betaal mogelijkheden via pin kunnen worden gestart. Apparatuur is aanwezig. Commissaris
VAC zal uitslag schrijven en publiceren.
2. BOSA subsidie is aangevraagd.
3. Er wordt getracht belangstelling te krijgen voor nieuwe cursus instructeur. Commissaris
instructie schrijft een oproep.
4. Voorzitter Arie-Jan zal proberen een commissie te vormen die zich speciaal zal toeleggen op
ledenwerving.
5. Tijdens de ALV van 5 november 2021 zal de leden een herschreven versie van het
Huishoudelijk Reglement worden voorgelegd ter goedkeuring.

Heb je vragen of opmerkingen mail: siraterceS.[antispam].@rvaeneas.nl

Sportieve groet

Ien de Haes