logo-aeneas-banner-03

Actie Schone Maas 2023

Geplaatst op 23-02-2023  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Janne Opmeer

Actie Schone Maas 2023 – data en locaties zijn bekend 
Help mee voor schoner roeiwater en spekken verenigingskas!

Zoals mogelijk bekend is doet Aeneas al meer dan 10 jaar actief mee met de Actie Schone Maas. Ook dit voorjaar gaan we weer vol enthousiasme aan de slag met het team van vier ervaren locatiecoördinatoren (Ad, Mathieu, Guido en mijzelf) om samen met zo veel mogelijk leden deze actie wederom tot een succes te maken.
Beoogd resultaat: schonere roeiomgeving, voorkomen dierenleed, spekken verenigingskas en een tevreden en goed gevoel na afloop. Per op te schonen locatie ontvangt de vereniging een financiële vergoeding van de terreinbeheerder.

De geplande data en locaties zien er voor dit jaar als volgt uit:

Nr.

Locatie

Locatie-coördinator

Data

Tijd verzamelen

(bij roei)

Opschonen door

1.

Smalbroek

 & Omgeving Stuw

Mathieu Geelen & Ad Hendriksen

Za 18-03

9.00 uur

Kiezel- 8 + losse leden

2.

Gerelingsplas samen met de Galg

Guido Schreuder

Zo 19-03

11.00 uur

Ploeg Guido + losse leden

Partners, kinderen, vrienden welkom!

3.

DonckerNack/

Roei e.o.

Janne Opmeer

Vrij 24-03

10.45 uur

Vrijdagmorgenroeiploeg + losse leden

Wij hopen dat zo veel mogelijk leden mee komen helpen op genoemde data. Natuurlijk zijn ook jullie partners, kinderen, buren en vrienden van harte welkom om een handje te steken!

Let op Vogelgriep!
Kans op aantreffen dode (water)vogels in de op te schonen terreinen

Wie het nieuws volgt weet, dat er helaas, nog steeds vogelgriep heerst. De sterfte onder zowel wilde vogels als consumptievogels (zoals kippen e.d.) is daardoor nog steeds erg hoog en de kans dat we dode (water)vogels aantreffen in de op te schonen terreinen is aanwezig. Hoe te handelen: ik heb hierover informatie opgezocht op de website van de WUR (Wageningen University & Research).  Als u dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep, maar als je een dode vogel aantreft: raak die dan niet aan en meld dit bij de locatiecoördinator. Wij zullen daarvan dan melding maken bij de terreinbeheerder. De terreinbeheerder zal vervolgens nader (laten) onderzoeken of het gaat om vogelgriepgevallen en zorgen voor een doormelding naar de juiste instanties en het zo nodig (laten) verwijderen van de dode dieren. Heb je de dode vogel per ongeluk toch aangeraakt met blote handen, was je handen dan goed met water en zeep (of met de bekende ontsmettingsgel).  Kijk voor meer info op: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Virusziekten/Vogelgriep-in-Nederland-2/Dode-vogel-gevonden.htm

 

Janne Opmeer, 23-02-2023