logo-aeneas-banner-03

Coronaregels 25 september 2021

Geplaatst op 02-10-2021  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Het bestuur

Corona protocol R.V. Aeneas geldig vanaf 25 september 2021

Per 25 september 2021 zijn de meeste Coronamaatregelen afgeschaft waaronder het houden van de anderhalve meter afstand.  De tijdsloten zijn hiermee ook komen te vervallen.
Echter, met het wegvallen van de anderhalve meter maatregel zijn er nieuwe maatregelen ingevoerd voor de horeca. Sportkantines vallen hier ook onder. Hieronder tref je derhalve de nieuwe Corona maatregelen aan die van kracht zijn bij R.V. Aeneas.

Dit protocol geldt voor alle leden van R.V. Aeneas inclusief bezoekers

Algemene voorschriften

Naast het protocol gelden de algemene voorschriften die voor iedereen gelden in deze tijd van het coronavirus:

 • Thuis blijven bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
 • Thuis blijven als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is).
 • Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) is het belangrijk dat de betreffende persoon telefonisch contact opneemt met de huisarts.
 • Niet naar de roeivereniging gaan bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
 • Hou ondanks dat het niet meer verplicht is indien mogelijk niettemin anderhalve meter afstand.

Geldende Corona maatregelen

De Corona maatregelen voor de Horeca houden in dat indien men binnen plaatsneemt in een horecagelegenheid men een coronatoegangsbewijs moet overleggen. Dit bewijs krijg je als je bent gevaccineerd tegen Corona, een recente negatieve Corona test hebt of bewijs dat je onlangs bent genezen van Corona. Hoe je aan dit bewijs komt lees je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen

Voor sportkantines is als tegemoetkoming in deze maatregel bepaald dat een deel van de kantine kan worden aangemerkt als horeca en een gedeelte als afhaalgelegenheid. Hieraan geeft Aeneas als volgt invulling.

Binnen zitten aan een tafel

De tafels in het clubhuis markeren wij als horecagelegenheid. Als men dus plaats wil nemen aan een tafel dan dient men een coronatoegangsbewijs te kunnen overleggen. Dit moet ook ten alle tijden kunnen worden aangetoond.

Bar en loop naar bar

De bar kenmerken wij als afhaal gelegenheid.  Om iets af te halen aan de bar is geen Coronatoegangsbewijs vereist.  Het is echter niet de bedoeling daar te blijven staan of zitten om een consumptie te nuttigen. De consumptie dient elders te worden genuttigd.

Terras en terrein

Op het terras en de rest van het buitenterrein is een Coronatoegangsbewijs niet vereist. Hier kan dus zondermeer aan de bar gekochte consumpties worden genuttigd.

Kleedkamers, douches, toiletten en loodsen

Voor het betreden van de kleedkamers, douches, toiletten en loodsen is eveneens geen Coronatoegangsbewijs vereist.

Controlemaatregelen

Het controleren van deze maatregelen is lastig, het kan vervelend zijn om als leden onderling elkaar hierop te controleren en aan te spreken. Verder wordt er ook van de voorzieningen van de bar gebruik gemaakt buiten de reguliere openingstijden op zaterdag- en zondagochtend. Het bestuur doet derhalve een dringend beroep aan alle leden om zelf verantwoording te nemen en deze maatregelen na te leven. Op deze manier willen we vervelende situaties tussen leden onderling voorkomen en tevens boetes bij een eventuele externe controle. Het bestuur rekent op ieders medewerking. Het bestuur en de veiligheidscommissie zullen toezien op het naleven van deze maatregelen.

Eigen verantwoording

We kunnen uiteraard nooit garanderen dat je ondanks deze maatregelen toch het Covid-19 virus oploopt.  Verder is het mogelijk dat je behoort tot een van de risicogroepen.  Dit zijn onder andere:

 • Mensen van boven de 70 ongeacht hun lichamelijke conditie
 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (denk aan astma)
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties
  • door medicatie voor auto-immuunziekten
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • Een hiv-infectie. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De behandelend arts kan hier uitsluitsel over geven.
 • Mensen die recent een operatie hebben ondergaan
 • Mensen met veel overgewicht

Het bestuur is uiteraard niet op de hoogte van de medisch dossiers van haar leden.  Maak daarom voor jezelf een weloverwogen afweging of je onder de gestelde voorwaarden van dit protocol en rekening houdend  met je risicoprofiel wil gaan roeien of in de kantine wil plaatsnemen.. De uiteindelijke beslissing om dit al dan niet te doen binnen de gestelde regels van dit protocol ligt bij jezelf.

Indien je besmet raakt met Covid 19

Mocht je onverhoopt toch besmet raken met Covid-19  en heb je geroeid of in de kantine gezeten meld dit dan bij onze secretaris. Door middel van ons afschrijfsysteem kunnen we dan achterhalen welke leden er gelijk met jou hebben geroeid of misschien een boot van je heeft overgenomen. Er kan dan eventueel een bron worden achterhaald mocht het vermoeden bestaan dat de besmetting op de roeivereniging heeft plaatsgevonden dan wel kan dit de GGD helpen bij het contacten onderzoek.

Het bestuur doet een dringend beroep aan een ieder om zich aan dit protocol te houden.

Dit protocol is in werking getreden op 25 september 2021 en blijft van kracht tot dat het door het bestuur is gewijzigd dan wel in zijn geheel is ingetrokken.

Namens het bestuur van R.V. Aeneas