logo-aeneas-banner-03

Data Actie Schone Maas 2022

Geplaatst op 06-03-2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Janne Opmeer

Help mee voor schoner roeiwater en spekken verenigingskas!

Eerder deed ik een oproep voor extra locatiecoördinatoren voor de jaarlijkse opschoonactie langs de Maas. Dit leverde geen extra menskracht op, dus gaan we vol enthousiasme aan de slag met het team van vier ervaren locatiecoördinatoren om samen met zo veel mogelijk leden deze actie wederom tot een succes te maken.

Beoogd resultaat: schonere roeiomgeving, voorkomen dierenleed, spekken verenigingskas.

Per op te schonen locatie ontvangt de vereniging een vergoeding van de terreinbeheerder.

Vanwege het door het bestuur tussentijds inplannen van een klussendag op zaterdag 6 april, zijn de eerder geplande data iets gewijzigd en zien er nu als volgt uit:

 

Nr.

Locatie

Locatie-coördinator

Data

Tijd verzamelen
(bij de roei)

Contactgegevens

1

DonckerNack

Janne Opmeer

Vrij 25-03

10.45 uur

reempo.ennaJ.[antispam].@hetnet.nl

2

Omgeving Stuw

Ad Hendriksen

Za 26-03

11.30 uur

neskirdnehda.[antispam].@gmail.com

3

Gerelingsplas

Guido Schreuder

Zo 27-03

10.30 uur

reduerhcsmala.[antispam].@gmail.com

4

Zuidplas

Mathieu Geelen

Za 16-04

09:00 uur

ueihtamliw.[antispam].@gmail.com

Wij hopen dat zo veel mogelijk leden mee komen helpen op genoemde data!

2021-03-21-gerelingsplas-guido

Let op Vogelgriep! Kans op aantreffen dode (water)vogels in de op te schonen terreinen

Ons lid Toos Jacobs wees mij op het feit dat er op dit moment een flinke uitbraak van vogelgriep heerst. De sterfte onder zowel wilde vogels als consumptievogels (zoals kippen e.d.) is daardoor op dit moment erg hoog en de kans dat we dode (water)vogels aantreffen in de op te schonen terreinen is aanwezig. Hoe te handelen: ik heb hierover informatie opgezocht op de website van de WUR (Wageningen University & Research).  Als u dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep, maar als je een dode vogel aantreft: raak die dan niet aan en meld dit bij de locatiecoördinator. Wij zullen daarvan dan melding maken bij de terreinbeheerder. Zij zullen dan nader (laten) onderzoeken of het gaat om vogelgriepgevallen en zorgen voor een doormelding naar de juiste instanties en het zo nodig (laten) verwijderen van de dode dieren. Heb je de dode vogel per ongeluk toch aangeraakt met blote handen, was je handen dan goed met water en zeep (of met de bekende ontsmettingsgel).  Kijk voor meer info op: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Virusziekten/Vogelgriep-in-Nederland-2/Dode-vogel-gevonden.htm

Janne Opmeer