logo-aeneas-banner-03

Naleving regels

Geplaatst op 02-04-2022  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur

We hebben binnen onze club een aantal regels afgesproken die zijn vastgelegd in Statuten, Huishoudelijk Reglement, Boten- en Loodsreglement etc. Deze regels zijn er voor de veiligheid van onze leden en van ons materiaal. Toch constateren we de laatste tijd een groeiend aantal leden die deze regels aan de laars lapt. We hebben het hier over overtredingen als: 

  • Het roeien of sturen in boten waarvoor men niet het daarvoor geldende niveau heeft.
  • Het menen de bevoegdheid te hebben om andere leden toestemming te kunnen geven om in boten te roeien of sturen waar ze niet het niveau voor hebben.
  • Toch gaan roeien als het mist terwijl de veiligheidsapp gewoon nog op rood staat. 
  • In glad materiaal gaan roeien met niet volledige bezetting of zelfs in een gestuurde gladde vier en de stuurstoel onbemand laten.
  • Bij de windmeter staan wachten tot deze 3 seconden op 4.9 Bfr staat en dan naar buiten rennen om te gaan roeien en niet willen zien dat de meter 4 seconden later weer boven de 5 Bfr staat.
  • In de Hambeek gaan roeien met voetstuur terwijl er in het afschrijfsysteem staat dat de Hambeek alleen als C2x+ geroeid mag worden.

Het bestuur gaat hier de komende periode weer extra op toezien. Maar we vragen ook de leden onderling elkaar hierop aan te spreken. Helaas ervaren wij ook dat leden die hierop worden aangesproken flink uit hun slof kunnen schieten en de persoon die hen aanspreekt de wind van voren geven. Mocht je een dergelijk ervaring hebben als je iemand aanspreekt, meld dit dat alsjeblief bij de voorzitter.  En tenslotte, realiseer je dat de regels er zijn voor een ieders veiligheid en die van het materiaal dus hou je hier voortaan aan.