logo-aeneas-banner-03

Nieuwsbrief April 2020 nr3

Geplaatst op 30-04-2020  -  Categorie: Nieuwsberichten

Nieuwsbrief April 2020 nr3

Bericht van uw voorzitter

Beste leden,

Het zijn moeilijke tijden. De stoflaag op onze boten wordt dikker en dikker terwijl soms de mussen al bijna van het dak vallen. Konden we eerst niet roeien vanwege het hoge water, is er nu ineens dat verschrikkelijke Coronavirus dat heel de wereld plat legt en waar veel mensen onder lijden.

 Het kan zomaar zijn dat dit virus voor ellende zorgt in je eigen omgeving. Diegene wensen we natuurlijk heel, heel veel sterkte toe. Wij willen hen hierbij een hart onder de riem steken. Ook de leden die in de frontlinie werken en iedereen die zakelijk is getroffen, wensen we veel sterkte.

Het zijn geen leuke maatregelen, de vereniging op slot. En dat helpt dan ook niet om mijn wens cq belofte in te willigen, namelijk meer aanwezig te zijn en mij onder de leden te begeven. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Ik wil benadrukken dat onze gezondheid vooropstaat. Maar er lijkt gelukkig licht te gloren aan de horizon! Waardoor we binnenkort weer in onze geliefde boten de Maas mogen gaan trotseren en kunnen gaan doen waar we met zijn allen zo naar snakken. Weliswaar in eerste instantie in een aangepaste vorm.

 Het bestuur heeft dan ook dagelijks contact met elkaar via apps en volgt het nieuws op de voet. We werken er samen aan om het roeien in ‘het nieuwe normaal’ straks in goede banen te leiden. Daarover later in deze nieuwsbrief meer.

Afsluitend dank ik alle leden die, ondanks alles, zich nog steeds blijven inzetten voor onze vereniging. Om te doen wat nodig is om de continuïteit van Aeneas te waarborgen. Je ziet ze niet, maar het gebeurt wel degelijk!

Hou nog even vol allemaal, pas op elkaar en hopelijk zien we elkaar snel aan het vlot!

 Arie-Jan van Berkum

voorzitter

 

Corona maatregelen
Ondertitel of samenvatting van artikel

Regelmatig ontvangen we binnen het bestuur signalen dat er behoefte is aan informatie over hoe nu verder. Bij deze een korte update over de coronamaatregelen in de komende periode.

De laatste persconferentie van Rutte laat er geen misverstand over bestaan: Tot minimaal 19 mei zijn roeitrainingen niet toegestaan. Wedstrijden roeien is tot zeker 1 september niet aan de orde.

Tevens is inmiddels ook bekend dat het kabinet ons een kleine ontspanning in het vooruitzicht heeft gesteld voor wat betreft het individueel sporten. In eerste instantie zal de jeugd hiervoor in aanmerking komen, later ook de seniorleden. Hierbij wordt van de sportverenigingen verwacht dat men een protocol aan de gemeente overlegd, welke vervolgens hiervoor toestemming zal verlenen. Dit kan dus betekenen dat er binnen Nederland verschillen gaan ontstaan.

Het bestuur heeft daarop vorige week opdracht gegeven een protocol te ontwikkelen om in te dienen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt door o.a. onze beoogd commissaris roeien Martin Dijk.

In feite zullen dit twee protocollen betreffen, zodat we bij een tweede fase, wanneer versoepeling voor senioren mogelijk wordt, hopelijk niet op de gemeente hoeven te wachten.

Vooralsnog blijft het bij de oude afspraken en beperkingen die we eerdere kenbaar hebben gemaakt. Zodra we kunnen brengen we iedereen op de hoogte via deze nieuwsbrief. Mochten er toch nog vragen zijn schroom dan niet een e-mail te sturen naar siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl

RIVM:                  https://www.rivm.nl/
NRB:                    https://knrb.nl
NOCNSF:            https://nocnsf.nl

 

Botenreserverings- en afschrijfsysteem.
My-fleet wordt vervangen door e-captain.

In eerdere nieuwsbrieven is het al gemeld: er komt een nieuw botenafschrijfsysteem. De hoofdredenen om voor een alles omvattend e-Captain te kiezen waren dat alle benodigde zaken zoals ledenadministratie, website, afschrijfsysteem, niveau’s, boten etc. in één softwarepakket terecht komen. Waardoor overdracht naar commissie- en bestuursleden in de toekomst gemakkelijker wordt en tevens brengt dit een stukje efficiëntie en kostenreductie met zich mee.

De inrichting van het nieuwe afschrijfsysteem is zover en kan gebruikt worden door alle leden. MyFleet is vervangen door E-Captain, daarmee kunnen zowel op de club als thuis of via PC, tablet of smartphone de boten worden gereserveerd en afgeschreven.

Om het inloggen te vereenvoudigen hebben we, met ondersteuning van de Webcie, ervoor gekozen om alle leden een druppel ter grote van een sleutelhanger (zie foto) aan te bieden waarmee je in het clubhuis eenvoudig kunt inloggen. Hierdoor hoef je dus geen wachtwoord meer te gebruiken in het clubhuis maar kun je deze eenvoudig tegen een scanner aanhouden bij de PC die de iPad

vervangt. Deze druppels maken het mogelijk in de toekomst ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals het openen van deuren of kluisjes.

De kosten van de druppels vallen op dit moment binnen het lidmaatschap aangezien de gemaakte investering vrij klein is. Wij vragen wel om je hiervoor persoonlijk aan te melden via dit inschrijfformulier  of via de website, zodat we de druppel persoonlijk kunnen maken en kunnen overhandigen. Bij verlies of beschadiging van de druppel kun je een nieuwe aanvragen voor een bedrag van 5 euro. Dit is geen borg maar puur een onkostenvergoeding. Het gebruik van de sleutel om toegang te krijgen tot het clubhuis blijft voorlopig bestaan. Op de website vind je een korte introductie voor het reserveren en meenemen van de boten.

 

Actie schone maas
Ondanks corana toch een schonere maas

Ondanks de coronatijden en de opgelegde strikte beperkingen zijn er enkele persoonlijke initiatieven onder de leden geweest, waarbij men in kleine groepjes de 1.5 mtr in acht heeft genomen om de oevers van drie percelen schoon te maken: rondom clubhuis, Zuidplas en Gerelingsplas.

Deze initiatieven hebben zo’n € 500 opgebracht en worden door deze leden aan onze club geschonken. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en met name Janne Opmeer en Mathieu Geelen.

 

ALV
Een bijzondere AVL vanwege de corana maatregelen

Conform onze statuten moet de ALV plaatsvinden binnen 6 maanden na de financiële afsluiting van het roeiseizoen, Dit is voor ons 1-4-2020 geweest.

Het bestuur zal jullie binnenkort uitnodigen voor de ALV die wij als gevolg van de corona beperkingen middels een webconferentie zullen uitvoeren.

Hiervoor zal het bij veel mensen ongetwijfeld bekende systeem ZOOM worden gebruikt dat in principe op elke computer met internetverbinding en browser en speakers/microfoon werkt. Uiteraard hebben we vernomen dat er ook wat veiligheidsissues zijn met deze app. Na lang zoeken naar alternatieven is er toch besloten voor Zoom te kiezen vanwege de eenvoud en mogelijkheden voor groepen >10 deelnemers. Om zo veilig mogelijk te werken zal er een wachtwoord worden aangemaakt wat jullie vooraf zullen ontvangen.

Details zullen jullie vinden in de uitnodiging.

De ALV is nu vastgelegd op 12 juni 2020

In de bijlage vinden jullie de voorlopige agenda die wij twee weken voor de ALV definitief aan jullie sturen.

We vragen alle leden de agenda ALV en bijlagen te bestuderen, jezelf op te geven voor deelname aan de AVL en eventuele vragen vóór uiterlijk 17 mei as. bij de secretaris in te dienen. Dan heeft het bestuur voldoende tijd om zoveel mogelijk vragen vooraf te beantwoorden. Deze vragen en antwoorden worden vooraf aan de ALV aan alle leden doorgestuurd zodat iedereen dit kan nalezen en eventueel hierop kan reageren tijdens de ALV.

Bestuurswisselingen en verkiesbare plaatsen

Conform de voorgeschreven looptijd voor bestuursleden en het bezetten van de commissarisfuncties zullen we in de volgende ALV de volgende posities verkiesbaar stellen.

Secretaris: Guido Schreuder treedt na 3 jaar af. Er is op het moment van schrijven één lid met serieuze interesse. Maar deze heeft zich nog niet definitief verkiesbaar gesteld vanwege begrijpelijke redenen. Mocht jezelf interesse hebben laat dit dan graag even weten per e-mail.

Materiaal commissaris: Jan de Kroon treedt na 2 termijnen af. Wim Demarteau heeft zich verkiesbaar gesteld.

Commissaris roeien: We zijn blij verheugd te melden dat Martin Dijk zich hiervoor verkiesbaar heeft gesteld. Martin heeft een Dijk (!) aan ervaring in de roeisport maar ook binnen onze club. Hij heeft te kennen gegeven zich in te willen zetten om de vereniging te helpen het ledenbestand te vergroten en te verjongen.

Penningmeester: Hans Effting heeft deze positie sinds november 2018 met verve uitgevoerd. Hij gaf bij zijn aanstelling al aan dat hij het voor korte tijd wilde oppakken mede vanwege het feit dat Hans regelmatig voor langere perioden in het buitenland vertoeft. Het bestuur bedankt Hans langs deze weg dan ook voor zijn inzet waarbij hij erin is geslaagd RV Aeneas financieel op koers te houden.

Op het moment van schrijven is er een kandidaat die inventariseert of het wat voor hem is en of hij de functie kan combineren met zijn werkzaamheden. De administratieve zaken blijven voorlopig beheerd door Hans totdat hij wordt opgevolgd. Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor deze functie.

Voor alle vacatures geldt: enkel via e-mail bij onze secretaris aanmelden incl. motivatie indien je je vacant stelt. Anders is dit niet officieel en kan jouw kandidatuur niet in stemming worden gebracht in de ALV.

Stemmen tijdens de ALV

Er zal gestemd worden tijdens de ALV met ZOOM middels een digitaal formulier dat jullie middels de e-mail of via Zoom zal worden aangeboden. We zijn hier nog mee aan het testen, het is voor ons ook allemaal nieuw.

Voor de goede orde: Het is prettig dat er inmiddels een spoedwet is aangenomen dat vergaderingen en ALV’s op dit moment via digitale weg mogelijk maakt, inclusief stemmingen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/spoedwet-justitie-en-veiligheid-aangenomen-in-eerste-kamer

 

Tip: roeitraining thuis
Blijf fit ook thuis.

Op het youtube kanaal van Aram Training staan mooie filmpjes hoe je op de ergo ook je techniek kan verbeteren.

Aram is een toproeicoach. Hij heeft de reputatie dat hij complexe en gecompliceerde dingen op zo'n logische manier kan uitleggen dat anderen ze bijna moeiteloos begrijpen.

Aram heeft mensen uit alle lagen van de bevolking geholpen om hun doelen te bereiken, variërend van high performance atleten die zich kwalificeren voor de Olympische Spelen maar ook niet-atleten de juiste techniek bij te brengen.

Veel succes met de online coach. Helaas wel Engelstalig.

Website door Aram training
Youtube door Aram training

 

Clubhuis renovatie
Nieuws van bouwwerkgroep.

Het is stil op het water. Het is stil in de botenloods. Het is stil in de kantine.

Het water lonkt, maar we moeten geduld hebben, ‘we must keep our distance in order to hug stronger in the future’

Achter de schermen worden er plannen gemaakt voor de asbestverwijdering en het vervangen van het dak. Wat is mogelijk? Wat is noodzakelijk? Wat zijn de kosten? Kunnen we milieu bewuste investering doen, etc.

De hernieuwde asbest rapporten zijn opgevraagd, de contacten met verschillende leveranciers zijn opnieuw aangehaald of gelegd, de planning zal rond de zomermaanden bekend zijn en misschien zijn dan ook de eerste werkzaamheden al zichtbaar, maar dit is erg afhankelijk van Corona en de bijbehorende RIVM maatregelen.

Tegen de tijd dat we echt beginnen zullen de botenloodsen leeg gemaakt moeten worden. Over de tijdelijke opslag zijn we nog in beraad. Maar vele handen maken licht werk. Het zal nog een beste klus worden om al die 60 boten te verplaatsen. Hopelijk kunnen we op vele handen rekenen.

Wil je graag meehelpen met het bouwteam (binnengekomen offertes beoordelen, planning maken, leverancier contacten etc), laat het me weten. Op dit moment bestaat het bouwteam uit Sandra Nieuwland als project manager, Arie-Jan van Berkum vanuit bestuur en Onno Zolner als architect / adviseur. Er komen al wat geluiden uit de materiaalcommissie voor bijval dus het komt zeker goed.

Zonnige groet van Sandra Nieuwland

 

Nieuwsbrief en communicatie
Gezoch

Zoals bekend heeft onze communicatiecommissie zich eerder dit jaar teruggetrokken. Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door inzet en samenwerking van alle bestuursleden en in het bijzonder onze webcommissie. Om de werkdruk bij het bestuur en webcommissie te  verlichten zijn wij op zoek naar leden die hieraan bij willen dragen. Meld je aan via onze secretaris als je dit leuk lijkt.

Dank voor jullie aandacht en tot binnenkort!

Het bestuur.