logo-aeneas-banner-03

Nieuwsbrief januari 2021

Geplaatst op 06-01-2021  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Arne van Hofwegen

Van de voorzitter

Laten vlotvlaggenwe beginnen met het understatement van het afgelopen decennium: 2020 was een bewogen jaar, dat hoef ik niemand uit te leggen. Een jaar waarin we veel te weinig konden roeien terwijl het liefde voor het roeien is die ons bindt. Dat het voor sommigen van ons zwaar was vanwege het feit dat zij direct geconfronteerd werden met het Corona virus omdat ze in de zorg werken, omdat ze economisch flink te lijden hadden of omdat de ziekte wel heel dichtbij kwam. Sterkte voor iedereen van jullie. Ondanks dit lastige jaar hebben we toch een groot aantal mijlpalen bereikt en daar mogen we allemaal trots op zijn.

 • Met de Rabo clubactie hebben we bijna 414 € opgehaald
  Toekenning regeling TASO: tegemoetkoming voor amateur-sportorganisaties COVID-19
 • Aeneas heeft eindelijk weer een voltallig bestuur dat heel prettig samenwerkt om roeien mogelijk te maken
 • Roeivaardigheidsproeven die afgenomen zijn
 • Uitbreiding van de vloot

 Ik zal ongetwijfeld nog wat vergeten zijn. Bij deze wil ik benadrukken dat ik enorm trots ben op alle leden die zich nog steeds actief inzetten voor onze mooie roeivereniging. En de leden die alle begrip tonen voor de situatie zoals die nu eenmaal was en is. Bedankt daarvoor! 

Ik hoop dat we volgend jaar weer kunnen roeien, want de Maas, vanuit de boot gezien en gevoeld, die missen we allemaal.  Voor nu wens ik jullie een prachtige start in 2021.

Arie Jan


Jaaroverzicht MC

“Geen klus is ons te klein” Wim Demarteau

De materiaalcommissie bestaat uit Toos Jacobs, Marion Breugelmans, Hein van der Bruggen, Michiel Cornel, Gerard Kusters, Theo van der Nagel, Math Widdershoven, Jan de Kroon, Patrick Raemaekers en Paul van Zeventer.  Met dit stuk willen ze graag terugblikken op 2020 en vooruit kijken naar 2021.

matcom1Vlot
Het 3
e vlot wordt gerenoveerd. De planken en steunbalken waren door weer, wind en water aangetast en niet meer veilig en moeten vervangen worden. De vraag was of de fundering nog wel gebruikt kon worden. Patrick Raemaekers heeft zijn duikpak aangetrokken en heeft geconstateerd dat het hardhouten frame in goede toestand was. Diverse mogelijke oplossingen zijn de revue gepasseerd en op een aantal criteria beoordeeld, zoals duurzaamheid, hoogte t.o.v. het wateroppervlak, stabiliteit, gebruiksgemak, reiniging en prijs. Er komt nu een aluminium steunconstructie met daarop kunststof panelen, zoals vlot 1 en 2. Rondom, d.w.z. aan drie zijden, wordt een rubberen stootrand bevestigd.

Licht

De materiaalcommissie is deze tijd bezig de tl-armaturen in de loodsen te voorzien van  ledlampen. Daartoe dienen deze armaturen eerst te worden omgeschakeld. De huidige tl-buizen hebben een mindere lichtopbrengst bij daling van de temperatuur in de loods. Bovendien verbruiken de nieuwe lampen minder stroom. Er komen bewegingsschakelaars zodat het licht in de loodsen aangaat zodra je met een boot de loods inloopt. In het gangetje bij de kleedkamers, bovenaan de trap, is reeds een bewegingsschakelaar aangebracht. Deze is zodanig gericht dat de lamp ook gaat branden als je de deur beneden in de loods opent en de trap betreedt.

Riemen

Zodra de Covid19 richtlijnen het toelaten zullen alle riemen (296 stuks) onder handen worden genomen; ter verfraaiing en onderhoud. Alle riemen worden gecontroleerd op slijtage en afstelling. Zo nodig zullen onderdelen worden vervangen. Tevens worden de bladen opnieuw geverfd, onderste helft blauw en bovenste helft wit. Op het witte vlak wordt een rode lelie geplakt (de combinatie van blauw vlak, wit vlak met daarop de lelie geeft de Roermondse vlag weer). Een select groepje (4 dames en 3 heren) is bereid gevonden om dit omvangrijke project voor haar rekening te nemen. Over het hoe en waarom van een juiste afstelling van de riemen wordt een aparte instructie- en oefenbijeenkomst georganiseerd, onder supervisie van Gerard Kusters. De materiaalcommissie zorgt vanzelfsprekend voor het benodigde materiaal.

Poorten

matcom2Nu de drie loodspoorten zijn voorzien van een elektromotor en we gebruikmaken van een afstandsvoorziening, zal de volgende stap in het gebruiksgemak zijn het aanbrengen van afzonderlijke contactschakelaars. Dit maakt het mogelijk om met je sleutel niet alleen de deur van het clubhuis, het slot van de slagboom, maar ook de loodspoorten te openen. Aan de binnenzijde van de loods komt een drukknop, zodat zo nodig van binnenuit de poort elektrisch kan worden geopend. Indien de stroom uitvalt en men zich in de loods bevindt terwijl de poort is gesloten, kan men de vergrendeling opheffen m.b.v. de ring die zich boven aan de poort bevindt.   

Veiligheid

Om een onbelemmerde vluchtweg vanaf de nooduitgangen mogelijk te maken, is al het struikgewas achter het clubgebouw onlangs verwijderd. Paul van Zeventer en Hub van Thoor hadden dit binnen een paar uurtjes geklaard.

Groene klussen

matcom3Afgelopen jaar waren een aantal paaltjes aan vervanging toe. Op de afbeelding wordt onder opperste concentratie door Paul en Hein een paaltje de grond in geramd. Ook zijn verzakte stoeptegels weer netjes neergelegd. In de tweede helft van januari 2021 zal Marcus Smith bomen bijsnoeien. Een viertal leden zullen hem daarbij helpen het snoeiafval te versnipperen met behulp van  een hakselaar. Hub van Thoor (die zorgt voor de beplanting op ons terrein) heeft dinsdag 17 november geïnventariseerd welke bomen het betreft.

Vragen, opmerkingen of interesse?

De materiaalcommissie is gewoonlijk aanwezig op dinsdagmorgen ( 9.00 – 11.30 uur) en woensdagavond ( 19.00 – 21.00 uur). Het e-mailadres is: saeneavr.eictam.[antispam].@gmail.com. Iedereen is vanzelfsprekend  welkom. Op de deur van de werkplaats hangt een lijst met telefoonnummers waaronder commissieleden te bereiken zijn.


Nieuwe examenstructuur

 Hoewel Corona roet in het eten heeft gegooid, hebben we dit jaar toch een goede start kunnen maken met de nieuwe examenstructuur. Het boekje Roeiproeven is een feit en staat op de website. Dit geeft goede handvatten voor de examens, hebben we gemerkt. En dat is fijn. We zien natuurlijk allemaal ‘t liefst veel mensen slagen! En dat is gelukt!

Hieronder een kort overzicht van de uitgevoerde roeiproeven in dit korte en vreemde roeiseizoen, dat toch zijn successen kende.

Scullen A

Een late start voor 7 nieuwe cursisten, maar gelukkig konden ze überhaupt starten. Bijna allemaal geslaagd. 1 kandidaat zien we nog een keer terug maar ze kunnen allemaal roeien!


Scullen B

Hiervoor is 65% geslaagd.

Scullen C

Voor scullen C waren twee kandidaten, tot nu toe is er één geslaagd. Met de andere kandidaat hebben we goede vervolgafspraken gemaakt. Er volgen privé lessen die deze kandidaat in het nieuwe jaar ongetwijfeld klaar hebben gestoomd voor deze proef. 

Scullen D

Van de 24 kandidaten die de vaardigheidsproef gedaan hebben zijn er 21 geslaagd. Dit is een percentage van 88%.

Al met al hele goede resultaten! Wij feliciteren iedereen met zijn/haar resultaat!


Van de bestuurstafel

 • Het Project ‘dak vervangen’ is een forse klus! Na wat strubbelingen bij aanvang is het nu zo dat Wim Demarteau en Gerard Kusters samen het  project zullen voortzetten. Er is een betrouwbare dakdekker gevonden die in januari een offerte zal uitbrengen. 
 • Er zal een start gemaakt worden met de realisatie van vlot 3 zodra de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn.
 • Er is een cilinder besteld die de afstandsbediening voor het openen van de loodspoorten gaat vervangen. Toegang is daarna mogelijk met de toegangssleutel.
 • Toos Jacobs en Thijs Hannen zijn begonnen met een project om het papieren archief op orde te brengen. Wie nog waardevolle spullen heeft kan zich bij hen melden. 
 • We gaan het gebruik van spiegeltjes op de bril of klep voor skiffeurs promoten maar niet verplichten. Hierover zal in een volgende nieuwsbrief meer worden gecommuniceerd.
 • Er zijn 2 nieuwe skiffs in gebruik. Een lichtere en een zwaardere. Bij het zoeken naar namen willen we de leden betrekken. Nadere mededelingen hierover volgen!

Blijf ons sponseren

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen hoe je ons via Sponsorkliks kunt ondersteunen

Met Sponsorkliks kun je een financiële bijdrage leveren aan Aeneas, zonder dat het je een cent extra kost!

Hoe doe je dat? Of je bestelt  via onze website, klik dan op het logo van SponsorKliks en ga daarna naar de bewuste winkel om je bestelling te doen. Of download de SponsorKliks  APP en selecteer onze vereniging.


Pas op!!

Skiffs en C1-en mogen bij een afvoer van tegen de 700m3 niet de Maas op. In ons veiligheidsdocument staat dat als je in een skiff of C1 op de Maas wil gaan roeien dat dan een afvoer van 500m3 in acht moet worden genomen. Zoek hierin niet de randen op! Het gaat om je eigen veiligheid!