logo-aeneas-banner-03

Nieuwsbrief Juni 2020 nr 6

Geplaatst op 18-06-2020  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur

Corona maatregelen

Groen licht voor roeien in meermansboten onder voorwaarden

Beste roei(st)ers,

Vanaf 19 juni zijn er een aantal versoepelingen in het protocol van kracht.
De hoofdlijnen zijn:

 • Er kan geroeid worden in 2 C4’en met 1 stuur en 2 roei(st)ers

 • Er kan geroeid worden in de Hambeek met alleen een roei(st)er op slag en boeg

 • Verplicht dragen mondkapjes bij tillen C4’en en Hambeek

 • Leden die op hetzelfde adres wonen mogen samen in een 2tje roeien

 • Het is toegestaan om buiten eigen meegebrachte dranken te nuttigen.

Wat veranderd er niet:

 • Het wel of niet gaan roeien blijft een eigen keuze

 • Blijft thuis bij ziekteverschijnselen

 • Roeien in skiff en C1 blijft uiteraard mogelijk

 • Het reserveren van een tijdslot blijft verplicht

 • Kantine, kleedkamer en toiletten blijven dicht.

Bijgaande het aangepaste protocol. Lees dit svp aandachtig door.

Namens het bestuur

Corona protocol R.V. Aeneas geldig vanaf 19 juni 2020

Vanaf 19 juni 2020 is er weer iets meer ruimte om te roeien. Naast de eenmansboten (skiff en C1) is het nu mogelijk om met beperkte bezetting te roeien in een C4 of C3 en is het mogelijk voor leden die tot dezelfde huishouding behoren om samen in een twee te roeien wederom onder de strikte voorwaarden van dit protocol. Roeien in meermansboten met volledige bezetting blijft verboden door de eis van anderhalve meter afstand houden. Ook evenementen zoals roeiwedstrijden, toertochten maar ook roei-instructie zijn nog niet mogelijk. Ook verblijf in de gebouwen van R.V. Aeneas is nog niet toegestaan, anders dan voor het uitnemen en terugleggen van boten en riemen. Dit protocol staat dus alleen roeien toe, verder zijn geen andere activiteiten toegestaan. 

Dit protocol geldt voor alle leden van R.V. Aeneas en het is van groot belang dat iedereen dit protocol naleeft.

Algemene voorschriften

Naast het protocol gelden de algemene voorschriften die voor iedereen gelden in deze tijd van het coronavirus:

 • Thuis blijven bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.

 • Thuis blijven als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is).

 • Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) is het belangrijk dat de betreffende persoon telefonisch contact opneemt met de huisarts.

 • Niet naar de roeivereniging gaan bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid.

Tijdschema voor waarborging anderhalve meter

Om te alle tijden de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen kunnen slecht 10 roeiers per keer hun boot uitbrengen dan wel weer binnen leggen. Je dient daarom vooraf een van de vier tijdslots te reserveren. Een tijdslot bestaat uit 90 minuten. In de eerst 15 minuten heb je de tijd om je riemen klaar te leggen, je boot te water te laten en weg te roeien. In het laatste kwartier van je tijdslot heb je weer de tijd om aan te leggen, je boot en riemen binnen te leggen en af te drogen. Gedurende de dag zijn er dus om het kwartier maximaal 10 roeiers die hun boot uit brengen gevolgd door een kwartier waarin maximaal 10 roeiers hun boot weer binnen brengen.  Zie hiertoe bijgaand schema. Kom stipt op het begin van je tijdslot en vertrek ook weer gelijk op het einde. Zodoende zijn er maar steeds maximaal 10 personen op ons terrein en maximaal 20 bij het wisselen van het tijdslot. Kom niet als je geen tijdslot hebt en kom ook niet eerder.

Ten opzichte van het protocol van 15 mei is dit meer dan een verdubbeling van het maximaal aantal aanwezige leden terwijl we nog steeds maar 4 tijdslots per half uur hebben. Twee C4'en en twee tweetjes met huisgenoten is maximaal 10. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen

Dus onafhankelijk van in welk boottype je wil roeien; eerst een tijdslot reserveren

 

De werkwijze voor alle leden van R.V. Aeneas word hiermee als volgt:

 1. In E-Captain dient men een tijdslot  te reserveren. Dit tijdslot betreft de eerste 30 minuten van je totale roeitijd van 90 minuten.  Bereken dus zelf hoe laat je terug moet zijn zodat je in de laatste 15 minuten van je roeitijd tijdig je boot binnen kunt brengen. Reserveer dus eerst een tijdslot.

 2. Vervolgens reserveer je een boot met dezelfde begintijd als je tijdslot . Dit kan alleen voor 90 minuten. Niet langer maar ook niet korter.  Per tijdslot kunnen er maar 4 boten worden gereserveerd. Heb je geen tijdslot reserveer dan ook geen boot.

 3. De privé-boten zijn ook in het afschrijfsysteem opgenomen en dienen te worden afgeschreven overeenkomstig het gereserveerde tijdslot; dit kan alleen de eigenaar van de skiff.

 4. Kom niet naar de roeivereniging als je geen tijdslot hebt gereserveerd. Reserveren kan alleen vanuit huis.

 5. Check voordat je gaat roeien of jouw boot gelijk na jou door iemand anders is afgeschreven. Alleen als de boot gelijk na jou weer wordt gebruikt kun je deze aan het vlot overdragen.  Laat in geen geval de boot aan het vlot liggen als de persoon die de boot moet overnemen er nog niet is. Haal de boot dan gewoon uit het water. Je kunt hiermee wachten tot het tijdslot van de volgende roeier begint. Komt deze niet opdagen dan heb je de 15 minuten die deze roeier had om zijn boot buiten te brengen om de boot naar binnen te brengen.

 6. Zorg dat je stipt aan het begin van je tijdslot aanwezig bent en dat je klaar bent om in de boot te stappen. Dus in je roeitenue. De kleedkamers zijn dicht.

 7. Neem zowel je boot als je timeslot “mee” in E-Captain. Bij voorkeur via je Smartphone; dit kan alleen als je bent verbonden met de Wifi van ons clubhuis. Alternatief is via de PC in ons clubhuis. Dit is de enige reden om het clubhuis te betreden. Slecht 1 persoon tegelijk naar binnen en houd afstand van de deur mocht je buiten even moeten wachten.

 8. Je hebt 15 minuten om je boot en tijdslot in e-Captain “mee te nemen”, je riemen op het vlot te leggen en je boot naar buiten te brengen; ben je sneller dan heb je meer tijd om te roeien.

 9. Je hebt vervolgens een uur om te roeien.

 10. De laatste 15 minuten van je tijdslot heb je om weer aan te leggen, je boot uit het water te halen, af te drogen en je riemen binnen te hangen. Zorg dat je op tijd terug bent.

 11. Ontsmet de contactpunten van boot (boorden, dollen en vleugelmoeren van het voetenboord) en de riemen (handvatten en stuk van de steel waar je de riemen draagt) met de ontsmettingsmaterialen die in de loods klaar liggen. Doe dit zowel als je de boot in de loods legt als wanneer je deze aan het vlot overdraagt. Gooi het doekje daarna in de vuilcontainer. Zet de spuitbus met ontsmettingsmiddel terug op de lessenaar en laat deze niet in de loods slingeren.

 12. Was na het roeien je handen grondig met water en zeep, dit kan bij de kraan in het botenhuis. Droog je handen met een papieren handdoekje en gooi dit meteen weg in de afvalbak.

 1. Ben je te laat en heb je het eerste kwartier van je timeslot gemist; ga dan gewoon weer naar huis; ga niet tussen de andere timeslots doorlopen.

 

Voorbeeld:

Heb je bijvoorbeeld een tijdslot van 9.00 uur tot 9. 30 gereserveerd dan reserveer je een boot van 9:00 uur tot 10:30 uur. Je komt dan stipt om 9:00 uur in roeitenue het terrein op. Je hebt dan van 9:00 uur tot 9:15 uur om je boot buiten te brengen en weg te roeien en van 10:15 uur tot 10:30 uur om weer aan te leggen en je boot binnen te leggen. Uiterlijk 10:30 heb je het terrein weer verlaten.

Let op: je tijdslot is weliswaar 30 minuten maar daarvan heb je alleen de eerste 15 minuten nodig om je boot buiten te brengen en weg te varen. De tweede 15 minuten van het tijdslot is voor de roeiers die een uur voor jou zijn vertrokken om hun boot weer binnen te brengen. Dit hebben we zo ingesteld om systeemtechnische redenen.

Roeien in C4'en (Zetes en Calaïs)

De Zetes en de Calaïs zijn beschikbaar om in te roeien. Dit mag echter alleen met beperkte bezetting. Er mag alleen een roeier plaatsnemen op de 3 plek en de boeg. En uiteraard een stuur. Deze boten zijn hiervoor geprepareerd door de riggers en de bankjes van de 4 en de 2 te verwijderen. Hierdoor wordt de boot gelijk ietsje lichter bij het tillen.

Het tillen van deze boten met 3 personen is voor de meeste leden niet te doen. Daarom het advies om met twee C4-ploegen tegelijk af te spreken. Zodoende zijn er 6 personen aanwezig om te tillen. Bij het tillen zijn echter wel mondkapjes verplicht. En verzamel meer geïnteresseerden om te roeien in een C4 om je heen zodat je na elkaar kunt roeien; dit spaart tilwerk.

Het bestuur wil even aankijken hoe dit gaat en wat de ervaringen zijn voordat we eventueel meer C4'en beschikbaar stellen.

Roeien in C3 (Hambeek)

De Hambeek is beschikbaar om in te roeien. Dit mag echter alleen met beperkte bezetting. Er mag alleen een roeier plaatsnemen op de slag en de boegplek. Plek twee blijft dus leeg. Deze boot  is hiervoor geprepareerd door de rigger en het bankje van de 2 te verwijderen. Hierdoor wordt de boot gelijk ietsje lichter bij het tillen.

Het tillen van deze boten met 2 personen is voor de meest leden niet te doen.  Maak daarom vooraf afspraken met andere leden die in hetzelfde tijdslot roeien om te helpen tillen.  Bij het tillen met meer dan 2 personen zijn echter wel mondkapjes verplicht.

Waarschuwing door roeien met minder bezetting:

Het roeien in een C4 met twee roeiers of een C3 met 2 roeiers heeft een aantal nadelen waar rekening mee moet worden gehouden:

 • Het is uiteraard een stuk zwaarder. Dit betekent ook dat je minder snel kunt uitwijken.

 • Het roer hangt minder diep in het water waardoor je minder goed kunt sturen

 • De boot ligt hoger op het water dan normaal en is daardoor gevoeliger voor zijwind.

Daarom geldt voor het roeien in de C4 en C3 onder dit protocol dat:

 • Er niet in deze boten mag worden geroeid bij windkracht 4 of meer

 • In het weekend niet met deze boten na half 12 ’s ochtends op de Maas mag worden geroeid.

Roeien huisgenoten

Leden die op hetzelfde adres wonen, waarbij het handhaven van de anderhalve meter toch al regelmatig in het geding komt, mogen samen in een ongestuurde twee roeien. Deze boten zijn daarom aan het afschrijfsysteem toegevoegd. Wij vertrouwen erop dat niet andere leden dan huisgenoten van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Gebeurt dit toch dan bestaat de mogelijkheid dat deze versoepeling weer wordt ingetrokken.

Buiten meegebrachte koffie nuttigen:

De kantine blijft nog dicht echter zijn in Nederland wel de terrassen weer open. Daarom staan wij toe dat buiten door leden op ons terrein zelf meegebrachte dranken worden genuttigd onder de volgende voorwaarden:

 • De anderhalve meter afstand wordt te alle tijden gerespecteerd;

 • Het terrein of balkon weer netjes achterlaten.

De leden bevinden zich niet op plaatsen waar leden komen die gaan roeien. Dus niet voor de loodsen, op de vlotten of de paden hiertussen. Wel toegestaan is bij de tafel op het balkon of op het grasveld rondom onze havenkom. Binnen even stoelen pakken mag onder de voorwaarden dat deze ook weer binnen worden teruggezet.

Anderhalve meter afstand houden:

Houd te allen tijde minimaal anderhalve meter afstand.

 • Als iemand in het gangpad van een van de loods is waar jij ook moet zijn, wacht dan buiten en geef de ander de ruimte om het gangpad te verlaten

 • Als er iemand op het vlot is en er is niet voldoende ruimte om elkaar op anderhalve meter te passeren, wacht dan op ruime afstand van het aanloopvlot.

 • Helpen tillen kan op de gebruikelijke manier. De helper gaat dan eerst het gangpad in en dan de roeier. Bij het tillen is de afstand meer dan anderhalve meter.

 • De C1 boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij liggen de tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff.

 • Helpen instappen is niet toegestaan. Dit kan namelijk niet zonder de anderhalve meter regel te overtreden.

 • Ben je als eerste op vlot 1 of 2, leg je boot dan op het verste einde van het vlot zodat een ander je niet hoeft te passeren.

 • Bij het aanleggen geldt hetzelfde maar leg dan je boot zo ver mogelijk naar de kant van het aanloop vlot.

 • Bij het tillen van een C4 of een C3 met meer dan 2 personen is het dragen van een mondkapje verplicht

Gebruik verder je gezond verstand!

Kantine, kleedkamers en toiletten blijven nog dicht

Het bestuur heeft in overleg met de VAC besloten de kantine nog gesloten te houden ondanks dat sportkantines per 1 juli weer open mogen. De hygiëneregels zijn dusdanig streng dat wij deze niet te alle tijden kunnen waarborgen mede omdat er altijd steeds andere vrijwilligers achter de bar staan. Wij kunnen als bestuur dus niet een veilige omgeving garanderen conform de geldende regels. Daarnaast zijn er steeds zo weinig leden aanwezig dat het niet rendabel zal zijn.

Voor toiletten zijn de hygiëneregels nog eens een stuk strenger en we kunnen niet van ieder lid verwachten dat deze het gehele toilet reinigt na gebruik. Deze blijven dus ook nog dicht

Het is daarom alleen toegestaan het clubgebouw te betreden om je boot “mee” te nemen:  in E-captain en even stoelen pakken mag.

Eigen verantwoording

Op basis van dit protocol is het mogelijk weer beperkt te gaan roeien onder de hiervoor vermelde voorwaarden. We kunnen echter nooit garanderen dat je ondanks deze maatregelen toch het Covid-19 virus oploopt.  Verder is het mogelijk dat je behoort tot een van de risico groepen.  Dit zijn onder andere:

 • Mensen van boven de 70 ongeacht hun lichamelijke conditie

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (denk aan astma)

 • Chronische hartaandoeningen

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)

 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

 • Verminderde weerstand tegen infecties

  • door medicatie voor auto-immuunziekten

  • na orgaantransplantatie

  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)

  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

 • Een hiv-infectie. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De behandelend arts kan hier uitsluitsel over geven.

 • Mensen die recent een operatie hebben ondergaan

 • Mensen met veel overgewicht

Het bestuur is uiteraard niet op de hoogte van de medisch dossier van haar leden.  Maak daarom voor jezelf een weloverwogen afweging of je onder de gestelde voorwaarden van dit protocol en  rekening houdend  met je risicoprofiel weer wil gaan roeien.  Mocht je tot een of meerdere risicogroepen behoren dan adviseert het bestuur je om nog niet te gaan roeien. De uiteindelijke beslissing om wel of niet te gaan roeien binnen de gestelde regels van dit protocol ligt bij jezelf.

Indien je besmet raakt met Covid 19

Mocht je onverhoopt toch besmet raken met Covid-19 en heb je geroeid meld dit dan bij onze secretaris. Door middel van ons afschrijfsysteem kunnen we dan achterhalen welke leden er gelijk met jou hebben geroeid of misschien een boot van je heeft overgenomen. Er kan dan eventueel een bron worden achterhaald mocht het vermoeden bestaan dat de besmetting op de roeivereniging heeft plaatsgevonden danwel kan dit de GGD helpen bij het contactenonderzoek.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan dit protocol houdt. Hou je je niet aan deze regels dan houdt het bestuur zich het recht voor je gedurende de tijd dat dit protocol van kracht is de toegang tot het terrein van de vereniging te ontzeggen.

Dit protocol is in werking getreden op 19 juni 2020 en blijft van kracht tot dat het door het bestuur is gewijzigd dan wel in zijn geheel is ingetrokken. Het protocol van 15 mei 2020 komt hiermee te vervallen.

Namens het bestuur van R.V. Aenenas

 

DOWNLOAD