logo-aeneas-banner-03

Nieuwsbrief september 30-8-2020

Geplaatst op 30-08-2020  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Arne van Hofwegen

Van onze voorzitter

Beste roeiers,

De vakantie is voorbij en er wordt gelukkig weer lekker geroeid. En zelfs zonder actieve werving hebben nieuwe leden onze vereniging gevonden en is een instructie periode gestart! Wie had dat enkele maanden geleden gedacht!

Helaas is nog niet alles bij het oude. Door de Coronacrisis is onze kantine  nog gesloten. Dit is heel vervelend. Ten eerste missen we daardoor een belangrijk sociaal aspect van onze vereniging, want wat is er lekkerder dan na het roeien een kopje koffie of koud biertje met je roei-genoten?  Ten tweede lopen we financiën mis.

Omdat de coronacrisis nog wel even kan duren en ik het sociale aspect van onze vereniging net zo belangrijk vind als het sportieve, heb ik besloten om me de komende weken persoonlijk in te zetten  om te bekijken of we met de mensen van de Verenigings Activiteiten Commissie (VAC) de kantine (natuurlijk onder strenge voorwaarden)  kunnen openen.

Een tweede belangrijk punt voor onze vereniging is het hebben van een penningmeester. Ik hoop van harte dat iemand zich de komende periode meldt. Als bestuurslid kun je meehelpen om de vereniging te verbeteren! En als voorzitter kan ik zeggen dat je in een zeer goed team terecht komt. Wil je meer informatie: seah.ed.nei.[antispam].@kpnmail.nl of siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl

Ik hoop snel met jullie een kop koffie te drinken in de kantine!

Met vriendelijke groeten,
Arie-Jan van Berkum

Actie schone Maas

Landelijk onderzoek naar  gerichte aanpak terugdringen zwerfafval langs de Maas

Sinds 2013 coördineert Janne Opmeer ieder voorjaar voor onze vereniging de zwerfafval actie Schone Maas; de laatste jaren daarbij actief ondersteund door Mathieu Geelen en Guido Schreuder. Ook dit voorjaar hebben een aantal leden van onze vereniging in afgeslankte vorm aan deze actie kunnen deelnemen. Er is weer flink wat zwerfafval ingezameld rond ons clubgebouw, het Doncker Nack en de Gerelingsplas. Als bijkomstigheid heeft dit voor onze vereniging nog wat geld in het laatje gebracht.

Recent is Janne benaderd door een medewerker van Rijkswaterstaat voor medewerking aan een pilotproject om te onderzoeken hoe zwerfafval langs de Maas, veroorzaakt door o.a. (sport)vissers, het beste kan worden teruggedrongen. Dit landelijke onderzoek wordt uitgevoerd op een 2-tal locaties in Roermond, te weten Doncker Nack en de Asseltse Plassen. Het onderzoek bestaat uit een voormeting, een interventie om de vissers te motiveren tot ander gedrag en een nameting. Bij de voor- en nameting, die ieder 10 dagen duren,  wordt het afval geteld en opgeruimd. Voor het Doncker Nack is de voormeting gestart op vrijdag 14 augustus en loopt t/m zondag 23 augustus. De nameting zal ergens begin september van start gaan.

Opmerkelijk! Opbrengst na dag 1 voornamelijk sigaretten

De uitvoering van de voor- en nameting wordt gecoördineerd door Janne en een flink aantal leden helpen hierbij een handje. Met de resultaten van het onderzoek hoopt Rijkswaterstaat inzicht te krijgen in een juiste aanpak om het zwerfaval veroorzaakt door vissers terug te dringen. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal hier melding over worden gedaan in een nieuwsbrief.

Tenslotte: er is een initiatief gestart om op zaterdag 19 september 2020, de World Clean Up Day, overal langs de Maas tegelijk opschoonacties te organiseren. Mogelijk kun je ergens in je omgeving aanhaken bij dit initiatief. Volg (social) media. RV Aeneas heeft met het meewerken aan dit onderzoek al even voldoende haar steentje bijgedragen aan een schonere Maas!  

City Swim

Voor de roeiers die net zo graag in als op het water  vertoeven: Vanaf 31 juli is het mogelijk om je in te schrijven voor de Roermond City Swim op 5 september. Hoewel er geen publiek aanwezig mag zijn, belooft de organisatie dat deze editie veel verrassingen in petto heeft en dat er een live verslag zal zijn. Zoals altijd gaat de opbrengst naar een goed doel.

Roermond City Triathlon

Op 19 september wordt weer de Roermond City Triathlon gehouden. Er zijn die dag (en ervoor en erna) allerlei vrijwilligerstaken als opbouw, afbouw, verkeersregelaar, PR werkzaamheden, ontvangst deelnemers etc etc. Zie hiervoor de flyer op www.roermondcitytriathlon.nl. Je kunt je via sregilliwjirv.[antispam].@roermondcitythriathon.nl aanmelden Het levert per vrijwilliger  €20 op voor de clubkas

Vaardigheidsproef

Om op niveau D te mogen roeien moet men de vaardigheidsproef met goed gevolg afgelegd hebben. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe roei-niveau systeem is er een gedoogsituatie ontstaan om niveau D te halen. Er zijn op dit moment mensen in onze vereniging die op niveau D roeien zonder dat ze de vaardigheidsproef gedaan hebben.

De vaardigheidsproef houdt in dat je in een vooraf gestelde tijd 16 kilometer kunt afleggen in een dubbel-twee of skiff. 

Vanaf heden is het nodig om niveau D te halen of te behouden door de vaardigheidsproef af te leggen. Deze zijn door de examencommissie uitgeschreven, kijk op de site voor de data!

Extra gladde 4 scullen

Er is steeds meer vraag naar roeien in een gestuurde gladde boot om Scullen B te halen. Tot nu toe was daarvoor alleen de Columbus beschikbaar. De botenplan- commissie heeft daarom op verzoek van de instructiecommissie het voorstel gedaan om The Maas om te riggeren naar scullen. The Maas is zwaarder dan de Columbus en daarom meer geschikt voor mannen.

Om ook een gestuurde gladde boord- roeiboot beschikbaar te hebben, is het voorstel gedaan om de Hein van der Bruggen om te riggeren voor boordroeien. Het bestuur heeft dit plan overgenomen en het is goedgekeurd tijdens de ALV van 12 juni jl. Beide boten zijn nu omgeriggerd, klaar voor gebruik en de wijziging is doorgevoerd in het e-captain reserveringssysteem.

Kort Nieuws

Nieuwe boten
Er is een nieuwe C boot besteld, vergelijkbaar met de Hambeek. Een oefenskiff wordt in de komende periode besteld.

Poorten worden automatisch
Het bestuur heeft het plan van de materiaalcommissie goedgekeurd om de poorten 1 en 2 automatisch te laten openen en sluiten. Tevens wordt de werkplaatsdeur vervangen.

Hoe en wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen
Hoewel we natuurlijk geen leden willen kwijtraken, is het goed om te weten hoe je je lidmaatschap moet opzeggen. Opzeggen kan via de website. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Opzeggen moet voor 1 maart.

Postadres Aeneas
Voor alle leden die op een of andere manier corresponderen of post ontvangen voor Aeneas: Onze postbus is opgezegd. Gelieve voortaan nog uitsluitend ons huisadres te vermelden, nl. De Weerd 52, 6041 TL Roermond.

Reclamezuil
Het grote grijze bord dat buiten staat kan door iedereen gebruikt worden om affiches of dergelijke in op te hangen.

Sleutelbeheer
Alle leden die een sleutel van Aeneas in hun bezit hebben, hebben onlangs een mail ontvangen ter inventarisatie. Als je nog niet gereageerd hebt, zou je dat dan alsnog willen doen? Indien je geen mail hebt ontvangen maar wel een sleutel in bruikleen hebt, meld dit dan bij Marjo: reehebletuels.[antispam].@rvaeneas.nl

Herinrichting Clubhuis
Onder leiding van Martin is in ons clubhuis de inrichting aangepast. De fitnessapparaten staan nu direct bij de ingang en op de plek waar de fitness apparatuur stond is nu direct tegenover de bar een gezellige zithoek gemaakt die ook ideaal is voor vergaderingen. Er zijn een aantal fitnessapparaten naar de materiaalloods verplaatst. Die kunnen voor de wintertraining weer terug worden geplaatst.

Geen tweede AVL
In verband met de afwijkende situatie door Corona heeft het bestuur besloten dit najaar geen 2e ALV te houden.

Download