logo-aeneas-banner-03

Overtreden van regels

Geplaatst op 20-01-2022  -  Categorie: Nieuwsberichten  -  Auteur: Bestuur

Onze club heeft verschillende regels. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je wel en niet mag roeien en wie toestemming heeft om in bepaalde boten te mogen roeien of sturen. Deze regels zijn onderdeel van examens en zijn ook via andere kanalen aan een ieder gecommuniceerd en zijn te allen tijde terug te vinden op onze website. Het is voor het bestuur onmogelijk om altijd iemand aanwezig te hebben om op deze regels te controleren. We verwachten dan ook dat iedereen zelf zijn verantwoording neemt en zich aan deze regels houdt. We hebben echter geconstateerd dat er toch leden zijn die dit wat minder nauw nemen. Het bestuur zal deze leden aanspreken mocht een overtreding worden geconstateerd. Verder willen wij een ieder erop wijzen dat, mocht er schade ontstaan bij het overtreden van onze regels, we het eigen risico van onze verzekering op de overtreders zullen verhalen dan wel de gehele schade als de verzekering de schade niet dekt, juist omdat onze regels zijn overtreden. Denken bijvoorbeeld aan toch gaan roeien terwijl het mist of toch de Maas op gaan bij te veel stroming.