logo-aeneas-banner-03

Schade door niet naleven van regels

Geplaatst op 27-02-2023  -  Categorie: Bestuursberichten openbaar  -  Auteur: Bestuur

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de vereniging het eigen risico van de verzekering, in geval van schade die wordt veroorzaakt doordat leden zich niet hebben gehouden aan de regels, op betreffende leden zal verhalen.

We hebben begrepen dat dit niet bij iedereen goed is gevallen. Vandaar dat we dit hier nader willen toelichten.

Aanleiding is twee gevallen waarin schade is ontstaan aan nieuwe skiffs als gevolg van het alleen tillen van deze boten terwijl toch duidelijk in onze reglementen staat dat een skiff niet alleen getild mag worden. In artikel 10 van ons Huishoudelijk Reglement staat dat we dergelijke schade in z’n geheel op betreffende lid kunnen verhalen. We willen dit echter beperken tot het eigen risico van de verzekering, die inmiddels € 200,- per schade bedraagt.

Omdat al jaren geen gebruik is gemaakt van artikel 10 vonden wij een vooraankondiging wel op z’n plaats en hebben we de leden in hiervoor genoemde gevallen nog niets laten betalen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om schade die is ontstaan terwijl onze regels niet worden nageleefd. Bijvoorbeeld: maakt iemand een stuurfoutje waardoor schade ontstaat bij het aanleggen, dan wordt geen eigen risico in rekening gebracht, maar gebeurt dit als iemand een roeiverbod heeft genegeerd omdat het bijvoorbeeld te hard waait, dan wordt het eigen risico wel in rekening gebracht.