logo-aeneas-banner-03

Uitnodiging ALV 5 november

Geplaatst op 28-09-2021  -  Categorie: Nieuwsberichten

VOORAANKONDIGING
Het bestuur nodigt leden van Roeivereniging Aeneas uit tot het bijwonen van een ALV op 5 november 2021.Van 20.00 tot 22.00 uur in het clubhuis.

Op de agenda, in willekeurige volgorde: 

  1. Financiële update door de penningmeester.
  2. Herziening Huishoudelijk Reglement. Door automatisering, wijziging in soorten lidmaatschap en niet meer van toepassing zijnde ballotage, heeft het bestuur een nieuwe versie geschreven die aan de leden ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
  3. Botenplan
  4. Teruglopend aantal VAC medewerkers en instructeurs
  5. Bestuurswisseling: 

 - Voorzitter Arie-Jan van Berkum is aftredend. Kandidaat voorzitter is Martin Dijk. Andere kandidaten kunnen tot uiterlijk 20 oktober as. hun kandidatuur kenbaar maken door een mail te sturen aan siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl
- Indien Martin Dijk benoemd wordt tot voorzitter is er een vacature voor commissaris roeien. Kandidaat is Trudy Takken. Andere kandidaten kunnen tot uiterlijk 20 oktober as. hun kandidatuur kenbaar maken door een mail te sturen aan siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl
- Commissaris Instructie Isabella Groot is aftredend. Er hebben zich 2 leden aangemeld om de instructie te gaan organiseren, nl. Els Jans en Elleke Meijer. Zij willen echter geen bestuurslid worden en uitsluitend op uitnodiging deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Kandidaten voor de functie van Commissaris Instructie kunnen tot uiterlijk 20 oktober as. hun kandidatuur kenbaar maken door een mail te sturen aan siraterces.[antispam].@rvaeneas.nl 

Uiterlijk op 22 oktober aanstaande zal de definitieve agenda plus bijlagen via e-mail aan alle leden worden toegestuurd.