logo-aeneas-banner-03

Veiligheidsdocument Roeivereniging Aeneas

 

Inleiding:

Het doel van dit document is om leden te informeren over de risico’s samenhangend met het roeien. Tevens is dit een handleiding hoe om te gaan met deze risico’s. Dit alles om de veiligheid te bevorderen.

Risico’s zijn vaak contextueel bepaald. Het is niet mogelijk alle veiligheidsrisico’s te beschrijven, om daarna regels op te stellen of maatregelen te treffen, om deze te voorkomen. Op het water blijft ‘goed zeemanschap’ altijd nog de belangrijkste pijler. Zie hiervoor de adviezen van Rijkswaterstaat[1].

Ondanks regels en adviezen blijven leden altijd zelf verantwoordelijk voor het besluit of zij veilig kunnen uitvaren. Verenigingsleden nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van het vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis.

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het effectueren en onderhouden van het veiligheidsdocument en het communiceren hiervan naar de leden.

Als leden zich niet aan de regels houden of ander ongewenst gedrag vertonen, moeten zij hierop door andere leden kunnen worden aangesproken.

In dit document maken we een onderscheid in veiligheid op het water, veiligheid op het land en sociale veiligheid.

Aan het in- en uitbrengen van boten zijn veiligheidsaspecten verbonden. Deze worden beschreven in het instructieboekje en in het ‘Boot- en loodsreglement’ en zijn daarom hier niet genoemd.

Veiligheid is iets van ons allemaal. Wij nodigen u dan ook graag uit mee te denken over de (sociale) veiligheid. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben, dan ontvangen wij die graag per mail op diehgiliev.[antispam].@rvaeneas.nl.

Voor het document zelf dien je in te loggen (ivm tonen prive-gegevens)